هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه که در طلبش هستید دست نکشید. صبرکردن سخت است ، اما حسرت ، مشکل تر.

در این قسمت دانش پژوهان عزیز می توانند بطور محرمانه با مشاور مؤسسه ارتباط برقرار نمایید .

Antispamتازه کردن تصویر