هرگز از تلاش برای بدست آوردن آنچه که در طلبش هستید دست نکشید. صبرکردن سخت است ، اما حسرت ، مشکل تر.
شما مجاز به مشاهده این صفحه نیستید!
شما نیاز دارید به سیستم وارد شوید